ഗുരു ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

ഗുരു ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

95.00

രാജന്‍ കോട്ടപ്പുറം
സതീഷ് കെ, രാജീവ് എന്‍ ടി

Description

ഭാരതീയ നൃത്തവേദിയില്‍ കേരളത്തനിമയുടെ ചുവടുകള്‍ പതിപ്പിച്ച നര്‍ത്തകന്‍.

Additional information

രചന രാജന്‍ കോട്ടപ്പുറം
ചിത്രീകരണം സതീഷ് കെ, രാജീവ് എന്‍ ടി
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-336-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
എഡിറ്റര്‍ ബി പ്രസാദ്