ചങ്ങാതിസ്റ്റാമ്പുകള്‍

ചങ്ങാതിസ്റ്റാമ്പുകള്‍

55.00

ജി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

സുരേഷ് കുമാര്‍ കെ കെ

Description

തപാല്‍സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ചരിത്രവും വികാസവും വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Additional information

രചന ജി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
ചിത്രീകരണം സുരേഷ് കുമാര്‍ കെ കെ
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
ISBN 978-81-8494-292-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6