ചന്തുമേനോൻ

ചന്തുമേനോൻ

35.00

പ്രൊഫ ജോർജ് ഇരുമ്പയം

കെ സുധീഷ്

Description

മലയാളനോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രഥമകൃതി എന്നും ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ നോവൽ എന്നും ഉള്ള വിശേഷണങ്ങള്‍ക്കും അർഹമായ ഇന്ദുലേഖയുടെ കർത്താവ് ചന്തുമേനോന്റെ എഴുത്തുജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന കൃതി. രസകരമായ അനേകം ജീവിതമുഹൂർത്തങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ.

Additional information

രചന പ്രൊഫ ജോർജ് ഇരുമ്പയം
ചിത്രീകരണം കെ സുധീഷ്
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീർ
ISBN 978-81-8494-245-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8