ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള

ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള

50.00

ഡോ . എം വി തോമസ്

ബാബുരാജൻ

Description

മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ധീരദേശാഭിമാനി ചെമ്പകരാമൻപിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രം .

Additional information

രചന ഡോ . എം വി തോമസ്
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജൻ
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
ISBN 978-81-8494-450-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8