ജന്തുജാലകവിതകൾ

ജന്തുജാലകവിതകൾ

70.00

Description

ജന്തുക്കൾ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന കവിതകൾ .നുറുങ്ങു കവിതകളിലൂടെ ജന്തുവിന്റെ സൂക്ഷ്മ സവിശേഷതകളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കൃതി

Additional information

രചന മുതുകുളം ഗംഗാധരൻ പിള്ള
ചിത്രീകരണം എൻ ടി രാജീവ്
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-436-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8