ഡുമെലാങ് മ

ഡുമെലാങ് മ

85.00

Description

ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ ബോത്സ്വാനയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും ഒരെത്തിനോട്ടം

Additional information

ഡിസൈന്‍ എസ് സുരേഷ്
ISBN 978-93-87136-30-4
പേജുകള്‍ 96
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
രചന കെ പി ശൈലജ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8