ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ തത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്രപതി

ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ തത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്രപതി

80.00

ഡോ. കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി
ബാബുരാജൻ

Description

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപാരാഷ്ട്രപതിയും രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയുമാ യിരുന്ന ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതം കുട്ടികൾക്കായി.

Additional information

രചന ഡോ. കുര്യാസ് കുമ്പളക്കുഴി
ചിത്രീകരണം ബാബുരാജൻ
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
ISBN 978-93-87136-18-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8