തേവരുടെ തുമ്പി

തേവരുടെ തുമ്പി

50.00

രചന
സി വി ശ്രീരാമന്‍
ചിത്രീകരണം
കെ പി മുരളീധരന്‍
SKU: 978-81-8494-064-0627 Category:

Description

ഓണം ടോയ്, മുത്തശ്ശിക്കഥയിലും മായം, മുത്തശ്ശിയുടെ മരണം, തേവരുടെ തുമ്പി തുടങ്ങിയ ആറു കഥകള്‍
മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ കഥാകൃത്തുക്കളിലൊരാളായ സി വി ശ്രീരാമന്‍ രചിച്ച കഥകളില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ആറു കഥകള്‍ മറക്കാനാവാത്ത വായനാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു.