തൊടിയിലെ തെങ്ങ്

തൊടിയിലെ തെങ്ങ്

35.00

അൻവർ അലി
ടി ആർ രാജേഷ്

 

Description


ചെറിയ കുട്ടികളെ വായനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള സമ്മാനപ്പെട്ടി-വായിച്ചു വളരാം പുസ്തക പരമ്പര ഒന്നാം സഞ്ചികയിലെ ഒരു പുസ്തകം

Additional information

രചന അൻവർ അലി
ചിത്രീകരണം ടി ആർ രാജേഷ്
ISBN 978-81-8494-073-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6