നന്നാ സ്വകാര്യ ദുഃക്ക

നന്നാ സ്വകാര്യ ദുഃക്ക

50.00

രചന: സുമ പള്ളിപ്രം
വിവർത്തനം: ശ്രീജ എം എസ്
ചിത്രീകരണം: ദിപുകുമാർ എം

കാട്ടുനായ്ക്ക ഭാഷയിലെ ബാലസാഹിത്യപുസ്തകം.

ആനയെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? ആനയെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിനിൽക്കാറില്ലേ. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനക്ക് നിങ്ങളോടു എന്തൊക്കെയോ സ്വകാര്യമായി പറയാനുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നറിയാൻ കാട്ടുനായ്ക്ക ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുനോക്കൂ .

 

Description

ആനയെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? ആനയെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിനിൽക്കാറില്ലേ. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആനക്ക് നിങ്ങളോടു എന്തൊക്കെയോ സ്വകാര്യമായി പറയാനുണ്ട്. അത് എന്താണെന്നറിയാൻ കാട്ടുനായ്ക്ക ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുനോക്കൂ .

Additional information

രചന സുമ പള്ളിപ്രം
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ശ്രീജ എം എസ്
ചിത്രീകരണം ദിപുകുമാർ എം
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 24

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നന്നാ സ്വകാര്യ ദുഃക്ക”

Your email address will not be published. Required fields are marked *