നിലാവിലെ പാട്ടുകാർ

നിലാവിലെ പാട്ടുകാർ

55.00

സൈജ എസ്
റോണി ദേവസ്സ്യ

Description

കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനുമൊക്കെയായി അമ്പിളിമാമനും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളുമൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഒരു ചിത്രകഥ.

Additional information

രചന സൈജ എസ്.
ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്സ്യ
ഡിസൈന്‍ അരുൺ ഗോകുൽ
ISBN 978-81-8494-484-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6