നെല്ല് കൊയ്യട കോര

നെല്ല് കൊയ്യട കോര

35.00

കെ പി മുരളീധരൻ

Description

ചെറിയ കുട്ടികളെ വായനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള സമ്മാനപ്പെട്ടി-വായിച്ചു വളരാം പുസ്തക പരമ്പര ഒന്നാം സഞ്ചികയിലെ ഒരു പുസ്തകം

Additional information

ചിത്രീകരണം കെ പി മുരളീധരൻ
ISBN 978-81-8494-068-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം കെ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6