നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രാവലോകനം

നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രാവലോകനം

40.00

ഡോ.പി.എഫ് ഗോപകുമാർ

സുധീര്‍ പി വൈ

Description

നെഹറുവിന്റെ 125 -ആം ജന്മവാര്ഷികവുമായി ബന്ധപെട്ടു പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒന്നാണിത് .ഇന്ത്യ ചരിത്രം നെഹ്‌റുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യം

Additional information

രചന ഡോ.പി.എഫ് ഗോപകുമാർ
ചിത്രീകരണം സുധീര്‍ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീർ
ISBN 978-81-8494-419-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6