പച്ചക്കടല്‍

പച്ചക്കടല്‍

60.00

തകഴി ശങ്കരനാരായണന്‍

Description

പ്രകൃതിയുടെ സുന്ദരഭാവങ്ങളും മഹത്‌വ്യക്തികളുടെ വാങ്മയചിത്രങ്ങളും ഇഴചേരുന്ന കാവ്യമാലിക.

Additional information

രചന തകഴി ശങ്കരനാരായണന്‍
ചിത്രീകരണം മനോജ് കെ ജി
ഡിസൈന്‍ മനോജ് കെ ജി
ISBN 978-81-8494-433-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8