പണ്ടു പണ്ട്

പണ്ടു പണ്ട്

50.00

ജോൺ സാമുവൽ
കെ സുധീഷ്

 

Description

ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലായി പണ്ടുപണ്ട് നടന്ന കഥകളെ കുട്ടികൾക്കായി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന രചന. ലളിതമാണ് ആഖ്യാനശൈലി

Additional information

രചന ജോൺ സാമുവൽ
ചിത്രീകരണം കെ സുധീഷ്
ഡിസൈന്‍ അരുൺ ഗോകുൽ
ISBN 978-81-8494-256-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8