പത്തു നാടോടിക്കഥകൾ

പത്തു നാടോടിക്കഥകൾ

35.00

വെങ്കി

Description

ലോകപ്രശസ്തമായ പത്തു നാടോടിക്കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി പുനരാഖ്യാനം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Additional information

ചിത്രീകരണം വെങ്കി
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
ISBN 978-81-8494-465-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഡോ. മുഞ്ഞിനാട് പത്മകുമാർ
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8