പത്തു നാടോടിക്കഥകൾ

View cart “ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ തത്വചിന്തകനായ രാഷ്ട്രപതി” has been added to your cart.

പത്തു നാടോടിക്കഥകൾ

35.00

വെങ്കി

Description

ലോകപ്രശസ്തമായ പത്തു നാടോടിക്കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി പുനരാഖ്യാനം  ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Additional information

ചിത്രീകരണം വെങ്കി
ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു പി എസ്
ISBN 978-81-8494-465-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഡോ. മുഞ്ഞിനാട് പത്മകുമാർ
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8