പയറുമുതിരയായ കഥ

പയറുമുതിരയായ കഥ

35.00

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Description

രാമന്‍ നായര്‍ പയറുപറിക്കാന്‍ പോകുന്നകഥ

Additional information

ചിത്രീകരണം സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-081-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം കെ ബി ജനാര്‍ദ്ദനന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6