പറക്കുന്ന പൂച്ച

പറക്കുന്ന പൂച്ച

40.00

എ വിജയൻ
ടി ആർ രാജേഷ്

Description

കുട്ടികളെ ഏറെ രസിപ്പിക്കുന്ന ആറു കഥകള്‍. കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇവ.

Additional information

രചന എ വിജയൻ
ചിത്രീകരണം ടി ആർ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-81-8494- 388- 7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8