പറവൂർ ഭരതൻ

പറവൂർ ഭരതൻ

60.00

എ. ചന്ദ്രശേഖർ

സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ

Description

ജനപ്രിയ സിനിമകളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന കലാകാരൻ പറവൂർ ഭരതന്ടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന എ. ചന്ദ്രശേഖർ
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂർ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-456-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്