പിന്നാമ്പുറത്തെ പെരുമ്പാമ്പും മറ്റു കഥകളും

പിന്നാമ്പുറത്തെ പെരുമ്പാമ്പും മറ്റു കഥകളും

65.00

ബിനാ തോമസ്
സജി വി

 

Description

പ്രകൃതിയെയും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെയും പവിത്രമായി കാണാനും കരുതലോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കാനും പ്രചോദനമേകുന്ന കഥകൾ

Additional information

രചന ബിനാ തോമസ്
ചിത്രീകരണം സജി വി
ഡിസൈന്‍ പ്രദീപ് പി
ISBN 978-81-8494-453-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ജി മോഹനകുമാരി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8