പുലി വരുന്നേ പുലി

പുലി വരുന്നേ പുലി

35.00

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Description


ചെറിയ കുട്ടികളെ വായനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള സമ്മാനപ്പെട്ടി-വായിച്ചു വളരാം പുസ്തക പരമ്പര ഒന്നാം സഞ്ചികയിലെ ഒരു പുസ്തകം

Additional information

ചിത്രീകരണം സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം
ISBN 978-81-8494-076-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം സുജ സൂസൻ ജോർജ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6