പുളിമരം

പുളിമരം

30.00

രചന
ലതാ മണി
ചിത്രീകരണം
ശ്രീവിദ്യ നടരാജന്‍

Out of stock

SKU: ISBN 978-81--035-0 Category:

Description

സുന്ദരമായ ഒരു സായാഹ്നം. പുളി നിറഞ്ഞ ഒരു പുളിമരം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുറച്ച് നാല് കുട്ടികള്‍. മരത്തില്‍ കേറുന്നതിലും പുളി പറിക്കുന്നതിലും അവരോടൊപ്പം കൂടൂ!