പൂച്ചക്കുറിഞ്ഞ്യാരുടെയും അഞ്ചുമക്കളുടെയും കഥ

View cart “കരടിക്കുട്ടി ബേബു” has been added to your cart.

പൂച്ചക്കുറിഞ്ഞ്യാരുടെയും അഞ്ചുമക്കളുടെയും കഥ

35.00

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

വായിച്ചു തുടങ്ങിയവര്‍ക്കായി പൂച്ചക്കുറിഞ്ഞ്യാരുടെയും അഞ്ചു മക്കളുടെയും കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 987-81-8494-082-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം പി പി രാമചന്ദ്രന്‍
എഡിറ്റര്‍ സഫിയ ഒ സി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6