പൂവ്

പൂവ്

20.00

സന്ധ്യാ റാവു

അശോക് രാജഗോപാലന്‍

Description

വിരലടയാളംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല രൂപങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികള്‍ക്കായി വലിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒരു പുസ്തകം.

Additional information

രചന സന്ധ്യാ റാവു
ചിത്രീകരണം അശോക് രാജഗോപാലന്‍
ഡിസൈന്‍ രാധികാ മേനോന്‍
ISBN 978-81-8494-055-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം കല ശശികുമാര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8