ഫാദർ ഡാമിയൻ

ഫാദർ ഡാമിയൻ

35.00

ബീന ജോര്‍ജ്

Description

ഹവായിയിലെ മൊളോക്കോ ദ്വീപിലെ കുഷ്ഠരോഗികൾക്കു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഫാദർ ഡാമിയൻ ന്റെ ജീവചരിത്രം.

Additional information

ചിത്രീകരണം രജീന്ദ്രകുമാര്‍
ഡിസൈന്‍ സി ഡി അജിത്ത്
ISBN 978-81-8494-362-7
പേജുകള്‍ 32
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014
രചന ബീന ജോര്‍ജ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8