മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജി

മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജി

75.00

ബക്കർ മേത്തല

ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പരയില്‍പ്പെട്ട പുസ്തകം. ടാഗോറിന്റെ ദര്‍ശനം വെളിച്ചവും വഴിയുമായിരുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍.

Additional information

രചന ബക്കർ മേത്തല
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-457-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 112
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്