മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പതിനൊന്ന് ബാലകവിതകള്‍

View cart “കരടിക്കുട്ടി ബേബു” has been added to your cart.

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പതിനൊന്ന് ബാലകവിതകള്‍

35.00

വിവിധ ഏഴുത്തുകാര്‍

ജയേന്ദ്രന്‍

Description

മലയാളത്തിലെ ബാലകവിതകളുടെ സമാഹാരം

Additional information

രചന വിവിധ ഏഴുത്തുകാര്‍
ചിത്രീകരണം ജയേന്ദ്രന്‍
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8494-086-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6