മല്ലനും മാതേവനും

മല്ലനും മാതേവനും

35.00

കെ ടി രാധാകൃഷ്ണന്‍
സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം

Description

വായിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നവര്‍ക്കായി മല്ലനും മാതേവനും എന്ന കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം
ISBN 978-81-8494-074-9
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം കെ ടി രാധാകൃഷ്ണന്‍
എഡിറ്റര്‍ ചിഞ്ജു പ്രകാശ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6