മഹാൻമാരുടെ ബാലകവിതകൾ

മഹാൻമാരുടെ ബാലകവിതകൾ

85.00

ഡോ. ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ
സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക

Description

മലയാളത്തിലെ സുപ്രതിഷ്ഠിതരായ എഴുത്തുകാരുടെ ബാലകവിതകളുടെ സമാഹരണവും പഠനവും.കുട്ടിക്കവിതകളോ കുട്ടികൾ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന കവിതകളോ ആണുള്ളത്

 

Additional information

രചന ഡോ. ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻ ലാൽ
ISBN 978-81-8494-460-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017