മാനിപ്പുല്ലുണ്ടായ കഥ

മാനിപ്പുല്ലുണ്ടായ കഥ

40.00

മാനിപ്പുല്ലുണ്ടായ കഥ

പുനരാഖ്യാനം: ഷേര്‍ളി എം ജോസഫ്
ചിത്രീകരണം: ഗോപീദാസ്

Description

മാനിപ്പുല്ലുണ്ടായ കഥയുടെ പുനരാഖ്യാനം കുട്ടികള്‍ക്കായി. 

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപിദാസ്
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-355-9
പേജുകള്‍ 24
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഷേര്‍ളി എം ജോസഫ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6