മിന്നാമിന്നി

മിന്നാമിന്നി

55.00

ലതീഷ് കീഴല്ലൂർ
രാജീവ് എൻ ടി

Description


കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഈണത്തിലും താളത്തിലും പാടിപ്പഠിക്കാൻ കുറെ കുട്ടിക്കവിതകൾ.

Additional information

രചന ലതീഷ് കീഴല്ലൂർ
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈന്‍ അരുൺ ഗോകുൽ
ISBN 978-93-87136-00-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8