മീഡിയ

മീഡിയ

110.00

യുറിപ്പിഡിസ്
സുധീർ പി വൈ

Description

ഗ്രീക്ക് നാടകവേദിയിൽ ഏറ്റവുമധികം വായനക്കാരുണ്ടായ നാടകങ്ങളിലൊന്നാണ് മീഡിയ .ദുരന്തനാടകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊന്ന് 

 

Additional information

രചന യുറിപ്പിഡിസ്
ചിത്രീകരണം സുധീർ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ ഫൗസിയ സുധീര്‍
ISBN 978-81-8494-364-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഡോ ഡി രാജേന്ദ്രൻ
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8