ലണ്ടൻ യാത്ര

ലണ്ടൻ യാത്ര

35.00

കുസുമം പുന്നപ്ര

Description

ലണ്ടന്‍നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയും അവിടെയുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ലണ്ടന്‍യാത്ര എന്ന കൃതിയിലൂടെ കുസുമം ആര്‍ പുന്നപ്ര.

Additional information

രചന കുസുമം പുന്നപ്ര
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494- 406-8
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 40