ലാജാവ്‌

ലാജാവ്‌

35.00

ഷിനോജ് രാജ്
സുമേഷ് കമ്പല്ലൂര്‍

Description

സിംഹരാജനും എലിക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിയാഴ്ചയാണ് കഥാതന്തു

Additional information

രചന ഷിനോജ് രാജ്‌
ചിത്രീകരണം സുമേഷ് കമ്പല്ലൂര്‍
ഡിസൈന്‍ അരുണ ആലഞ്ചേരി
ISBN 978-81-8494-478-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ കവിത ഭാമ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6