ലൂയി ബ്രെയ്ൽ

View cart “അറിഞ്ഞതിനുമപ്പുറം” has been added to your cart.

ലൂയി ബ്രെയ്ൽ

90.00

ഗംഗാധരൻ ചെങ്ങാലൂർ

Description

ബ്രെയ്ൽലിപിയുടെ കണ്ടെത്തലിലൂടെ അനശ്വരനായ ലൂയി ബ്രെയ്ൽ എന്ന മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ ജീവിതകഥ

Additional information

രചന ഗംഗാധരൻ ചെങ്ങാലൂർ
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
പേജുകള്‍ 88
ISBN 978-81-8494-474-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8