വാല്‍

വാല്‍

20.00

ദീപ ബല്‍സാവര്‍

Description

വിരലടയാളംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല രൂപങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികള്‍ക്കായി വലിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒരു പുസ്തകം.

Additional information

രചന ദീപ ബല്‍സാവര്‍
ചിത്രീകരണം ദീപ ബല്‍സാവര്‍
ഡിസൈന്‍ രാധികാ മേനോന്‍
ISBN 978-81-8494-060-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം കല ശശികുമാര്‍
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8