വിശ്വോത്തരകഥകൾ

വിശ്വോത്തരകഥകൾ

55.00

ബാബുരാജൻ

Description

വിശ്വപ്രസിദ്ധരായ മൂന്ന് എഴുത്തുകാർ ആൻ്റൺ ചെഖോവ്, വിൽക്കി കോളിൻസ്, ഒ ഹെൻറി എന്നിവരുടെ കഥകളുടെ ഹൃദ്യമായ പുനരാവിഷ്കാരം

Additional information

ചിത്രീകരണം ബാബുരാജൻ
ഡിസൈന്‍ അരുണ ആലഞ്ചേരി
ISBN 978-81-8494-492-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ജി മോഹനകുമാരി
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8