വീട്

വീട്

35.00

എ വി ചന്ദ്രന്‍

സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക

Description

കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള കഥ

Additional information

ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രൻ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-93-87136-46-5
പേജുകള്‍ 20
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
രചന എ വി ചന്ദ്രൻ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8