ശ്രീനാരായണഗുരു

View cart “ത്യാഗം നല്കിയ സ്വര്‍ഗ്ഗം” has been added to your cart.

ശ്രീനാരായണഗുരു

80.00

എം കെ സാനു
രജീന്ദ്രകുമാര്‍

Description

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ബൗദ്ധികമായും രാഷ്ട്രീയമായും തുടക്കം കുറിച്ച ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്രം.

Additional information

രചന എം കെ സാനു
ചിത്രീകരണം രജീന്ദ്രകുമാര്‍
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
ISBN 978-81-8494-052-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2009
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/8