സച്ചിൻ വിജയഗാഥ

സച്ചിൻ വിജയഗാഥ

65.00

സെനൽ ജോസ്

Description

സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ എന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വായനാക്ഷമമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൃതി

Additional information

രചന സെനൽ ജോസ്
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-416-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8