സഞ്ചാരികൾ പറഞ്ഞത്

View cart “കഥോത്സവം 100രാജ്യം 100 കഥ” has been added to your cart.

സഞ്ചാരികൾ പറഞ്ഞത്

45.00

ഡി സുഗതൻ

സുധീർ പി വൈ

 

Description

കേരളത്തിന്റെ പുരാവൃത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം

Additional information

രചന ഡി സുഗതൻ
ചിത്രീകരണം സുധീർ പി വൈ
ഡിസൈന്‍ സുധീർ പി വൈ
ISBN 978-81-8494-404-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6