സണ്ണിച്ചെറുക്കനും സംഗീതപ്പെങ്ങളും

സണ്ണിച്ചെറുക്കനും സംഗീതപ്പെങ്ങളും

45.00

ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ
റോയ് പി തോമസ്

Description

മലയാളത്തനിമയാര്‍ന്ന 31 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Additional information

രചന ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ
ചിത്രീകരണം റോയ് പി തോമസ്
ഡിസൈന്‍ പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
ISBN 978-81-8494-291-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 48