സീതിസാഹിബ്

സീതിസാഹിബ്

80.00

കാതിയാളം അബൂബക്കർ
ഗോപു പട്ടിത്തറ

 

Description

സീതി സാഹിബിന്റെ ജീവചരിത്രം – മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പര

Additional information

രചന കാതിയാളം അബൂബക്കർ
ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-489-1
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്