സ്വാതി തിരുനാൾ

സ്വാതി തിരുനാൾ

50.00

ലക്ഷ്മി ദേവ്നാഥ്
അജയകൃഷ്ണ

Description

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും വാഗേയകാരനുമായ സ്വാതിതിരുനാളിന്റെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.ചിത്രകഥാരൂപത്തിൽ

Additional information

രചന ലക്ഷ്മി ദേവ്നാഥ്
ചിത്രീകരണം അജയകൃഷ്ണ
ഡിസൈന്‍ ജ്യോത്സ്ന ഭാരതി
ISBN 978-81-8494-466-2
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/4