സർക്കസ് കൂടാരം

സർക്കസ് കൂടാരം

60.00

സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

കെ പി മുരളീധരൻ

 

Description

ആടാനും പാടാനും നാവുവഴക്കാനും ചൊല്ലിക്കളിക്കാനും ഉതകുന്ന കൊച്ചുകവിതകളുടെ സമാഹാരം

Additional information

രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം കെ പി മുരളീധരൻ
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-314-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8