ഹെലൻ കെല്ലർ

ഹെലൻ കെല്ലർ

45.00

രാധാകൃഷ്ണന്‍ അടുത്തില
സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡുക്ക

 

Description

അന്ധര്‍ക്കും ബധിരര്‍ക്കും മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുവാനും ജീവിതവിജയം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുത്ത അത്ഭുതവനിത – ഹെലന്‍ കെല്ലറിന്റെ ജീവിതകഥ.

Additional information

രചന രാധാകൃഷ്ണന്‍ അടുത്തില
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡുക്ക
ഡിസൈന്‍ റഹ്മാന്‍ പൊയ്യയില്‍
ISBN 978-81-8494-176-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2003
എഡിറ്റര്‍ രാധികാ ദേവി ടി ആര്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8