ഹായ് അമ്പിളിമാമന്‍

ഹായ് അമ്പിളിമാമന്‍

35.00

രചന: നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്

ചിത്രീകരണം:  വെങ്കി

Out of stock

Description

ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലിപ്ബുക്ക്.

Additional information

രചന നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
ചിത്രീകരണം വെങ്കി
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
ISBN 978-81-8494-222-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/9