കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

View cart “കൂട്ടുകൂടുന്ന കഥകള്‍” has been added to your cart.

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

50.00

രചന: ഡോ. സി ജെ റോയ്
ചിത്രീകരണം: സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്‍

മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിത്വവികാസവും സമൂഹക്ഷേമവും ജീവിതലക്ഷ്യമായി സ്വീകരിച്ച കുറ്റിപ്പുഴയുടെ ജീവിതം.  മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പരയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജീവചരിത്രം. 

Description

മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിത്വവികാസവും സമൂഹക്ഷേമവും ജീവിതലക്ഷ്യമായി സ്വീകരിച്ച കുറ്റിപ്പുഴയുടെ ജീവിതം.

Additional information

രചന ഡോ. സി ജെ റോയ്
ചിത്രീകരണം സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്‍
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 68
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-7-16-6