9 മുതല്‍ 1 വരെ

9 മുതല്‍ 1 വരെ

20.00

നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യം

Description

വിരലടയാളംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല രൂപങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികള്‍ക്കായി വലിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒരു പുസ്തകം.

Additional information

രചന നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യം
ചിത്രീകരണം നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യം
ഡിസൈന്‍ രാധികാ മേനോന്‍
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം കല ശശികുമാര്‍
ISBN 978-81-8494-053-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8